Skalaer med lydeksempler  for blues og jazz

 

Den mest iørefallende «blå» tonen er tersen, som ligger mellom dur og moll. Denne tonen finnes ikke på et piano, derfor tar mange blues-musikere med begge tersene.

 

Bluesskala_1

 

George Gershwin laget en skala som også har med den forminskede kvinten, liten septim og none (den 9. skalatonen).

 

Eks. skala + ‘Rhapblue’.

 

 

Dim-skalaen

Mange jazzmusikere bruker dim-skalaen. (‘dim’ står for ‘diminished’, forminsket). Den bygger på dim-akkorden, som består av 3 små terser oppå hverandre. Dim-skalaen er helt regelmessig med vekselvis et helt og et  halvt trinn: 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½. Dette gir 8 toner i stedet for 7 innenfor oktaven.   

Dimskala_8

 

Det er egentlig bare 3 forskjellige dim-skalaer.

 

Dim-skalaen

Bi

 

Denne videoen forklarer I detalj oppbyggingen av skalaen og hvorfor den nedadgående skalaen er forskjellig fra den stigende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere av Duke Ellintons komposisjoner bygger på dim-akkorder og dim-skalaer.  Hovedmotivet i Caravan virker svevende fordi det gjør tjeneste som dominantakkoed til Fdom-skalaen.

Ellington: Caravan

Thelonious Monk bruker ofte en kortere dim-skala som er satt sammen med en heltoneskala (som har 6 hele trinn).

 

Eks 2. Thelonious Monk: Epistology.

 

 

Website_Design_NetObjects_Fusion