TG_small

Tysk grammatikk for ungdomsskolen og den videregående skole nivå I og II. Av Randi Wilberg

Denne skolegrammatikken er spesielt tilpasset ungdomsskolen og nivå I og II i den videregående skolen. Den er systematisk bygd opp etter den nye ordklasseinndelingen med forklaringer og eksempler som gjør teorien enklere å forstå.

Hva het de forskjellige ordklassene og verbets tider før og hva heter de nå? En kortfattet oversikt over endringene i terminologien gjør boka lettere å bruke sammen med eldre lærebøker.

Grammatikken er også meget godt egnet som hjelpemiddel til eksamen.

ISBN 97882-90987-416  Tysk grammatikk  kr. 160,-

Website_Design_NetObjects_Fusion